Mapa Web Contacte English | Español
MCV, SA

Qualitat

MCV manté un compromís d’esforç dirigit a la millora continua dels seus productes així com d'aspectes relacionats amb el medi ambient.

Aquesta voluntat de millora es tradueix en les certificacions ISO 9001 de gestió de la qualitat, ISO 14001 de gestió mediambiental, EMAS de gestió i auditoria mediambiental i OHSAS 18001 en prevenció de riscos laborals.

El compromís de transparència és també una de les bases del nostre Sistema Integrat de Gestió, i és per aquesta raó que fem pública la nostra Declaració Ambiental i la Política de Gestió Integrada.

  • Declaració Ambiental
  • Política de Gestió Integrada.

El Laboratori de MCV, SA està acreditat com a Laboratori de Calibració per ENAC amb número d'expedient LC175/10.124, en les àrees de Cabal i Química, segons els requisits de la Norma ISO/IEC 17025. 

  • Acreditació 175/LC10.124 CALIBRACIÓ

En el sector serveis disposem de Classificació com a Empresa de Serveis en:

  • Grup P, subgrup 01 (Serveis de manteniment i reparació d’equips i instal·lacions elèctriques i electròniques), categoria D.
  • Grup V, subgrup 02 (Serveis de desenvolupament i manteniment de programes d’ordenador), categoria A. 

MCV compleix les directives 2002/96/CE i 2003/108/CE i el Real Decret 110/2015 sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels residus mitjançant la creació i compliment d’un Sistema Individual de Gestió de RAEE.

Aquesta normativa és aplicable als aparells elèctrics o electrònics posats al mercat a partir del 20 de Febrer de 2015. Per a garantir la recollida i tractament dels equips, MCV farà ús de proveïdores logístics i de gestors de residus degudament autoritzats.

Per a qualsevol equip fabricat o distribuït per MCV que es trobi dins de l’abast del  Real Decret 110/2015, els preguem es posin en contacte amb nosaltres per procedir al seu tractament. A l’esquema adjunt es pot observar el procés en la seva totalitat.

  • Esquema del procés

 

 


Acreditacions

Cliqueu el logo per veure l'acreditació
Certificació ISO 9001 des del 2003, amb número de registre ES 15/17619
Certificació ISO 9001 des del 2003, amb número de registre ES 15/17619
Certificació ISO 14001 des del 1999, amb número de registre ES 15/17620
Certificació ISO 14001 des del 1999, amb número de registre ES 15/17620
Certificació OHSAS 18001 des del 2015, amb número de registre ES 15/17837
Certificació OHSAS 18001 des del 2015, amb número de registre ES 15/17837
Certificació EMAS des del 2000, amb número de registre E-CAT-000040
Certificació EMAS des del 2000, amb número de registre E-CAT-000040
Acreditació ENAC del Laboratori de Calibració des del 2007, número d’acreditació 175/LC 10.124
Acreditació ENAC del Laboratori de Calibració des del 2007, número d’acreditació 175/LC 10.124
  

© MCV, SA Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies