Mapa Web Contacte English | Español
MCV, SA

Analitzador automàtic de SO2, model 9850

Teoria de funcionament: L’analitzador de Diòxid de Sofre (SO2) 9850 és un instrument de disseny avançat que utilitza la tecnologia de fluorescència U.V. per mesurar concentracions de SO2 de manera exacta i fiable.

La mesura que realitza l’analitzador 9850 depèn de la quantitat de radiació fluorescent produïda per les molècules de SO2 quan són excitades mitjançant radiació U.V. La radiació U.V. d’excitació es mesura amb el detector de referència i la radiació de fluorescència es mesura mitjançant un tub fotomultiplicador (PMT). Aquestes dues mesures es relacionen mitjançant la tècnica clàssica de doble canal per compensar les variacions de la intensitat de la font emissora de llum UV, la contaminació de l’òptica, i les derives característiques dels tubs fotomultiplicadors. 

Els hidrocarburs aromàtics interferents s’eliminen mitjançant un dispositiu 'kicker' que funciona amb la tècnica de la pressió parcial diferencial per eliminar de manera selectiva hidrocarburs aromàtics a través d’una membrana permeable, sense afectar al SO2 present a la mostra.

La concentració final de SO2, corregida per canvis de temperatura i pressió, es presenta en pantalla en parts per milió (ppm) o mil·ligram per metre cúbic (mg/m3).

L’equip disposa de pantalla gràfica per presentar mitjanes, estats i informació històrica en format digital. Mitjançant el menú l’usuari pot configurar l’equip i accedir a totes les opcions disponibles.

L’analitzador 9850 selecciona automàticament el rang de mesura òptim en pantalla o per la sortida RS232. Els valors s’indiquen com una coma flotant, fet que fa innecessària la selecció i indicació del rang de mesura. L’equip inclou una característica de sobrerang analògic que, en mode activat, commuta la sortida analògica de l’analitzador a un rang superior prèviament definit.


Característiques i funcions

 • Fabricant Europeu amb certificació ISO9001 per a garantir el subministrament d’equips de prestacions i qualitat excepcional
 • Els analitzadors estan provats i certifcats per US-EPA i es troben provats davant els estàndards de referència de US, UK y TÜV, i funcionen entre +5°C y +40°C
 • L’analitzador de SO2 obté resultats que són equivalents als obtinguts mitjançant els mètodes de referència establerts a USA i la UE (USA: equivalent method as defined in 40 CFR Part 53; EC: determination of sulphur dioxide - ISO/FDIS 10498 Determination of sulphur dioxide - Ultraviolet fluorescence method)
 • L’analitzador 9850 fa servir una làmpada de zinc de llarga durada amb font d’emissió de llum U.V. que evita les possibles interferències del vapor d’aigua inclús en condicions d’humitat elevada
 • Donat que l’equip 9850 no fa servir modulador mecànic, no es necessària la substitució de corretges i motors, fet que simplifica les tasques de manteniment
 • L’equip inclou un sistema d’autodiagnòstic i un control remot complet mitjançant una interfase RS232 amb l’objectiu d’optimitzar la disponibilitat de servei i manteniment
 • L’analitzador disposa d’una pantalla LCD de gran tamany que permet visualitzar simultàniament dades de mesura i informació d’estat de funcionament
 • Els analitzadors de la sèrie ML® 98xx es caracteritzen per un disseny modular i per un funcionament intern a 12 Vcc, consum inferior a 100 W
 • Disposa d’un registre intern d’esdeveniments rellevants com auto zero i calibració, o indicacions d’error específiques fins a 20 esdeveniments
 • Incorpora memòria interna a la placa principal. Les dades emmagatzemades es poden abocar de manera remota
 • El baix cabal de l’equip de 0,6 l/min redueix l’impacte de la contaminació dels elements fungibles, els costos de substitució i els temps de manteniment
 • Filtre digital Kalman per a proporcionar una major exactitud i millor resposta a variacions reals de les concentracions de contaminants atmosfèrics comparat amb els filtres d’ample de banda fixes de tipus lineal

Especificacions

 • Homologació N°: S-EPA: EQSA-0193-092 TÜV: RW-TÜV3.5.1/554/92
 • Rang:
  • Pantalla i sortida digital: Autorang 0 a 20 ppm. Resolució = 0,001 ppm
  • Sortida analògica: 0-fons escala a partir de 0-0,05 ppm fins 0-20 ppm amb 0, 5, i 10% offset (targeta 50 pins E/S opcional)
  • Autorang sortida analògica: dos rang seleccionables per l’usuari 0-fons escala
  • Rang designat per USEPA: qualsevol rang entre 0-0,05 ppm i 0-1 ppm
 • Soroll:
  • Procés de mesura: 0,25 ppb ó 0,1% de la lectura de concentració, el valor més alt (amb filtre Kalman activat)
  • Interfase analògica: 0,25 ppb ó 0,1% del fons escala sortida analògica, el valor més alt
 • Sensibilitat, Límit inferior detectable:
  • Procés de mesura: <0,5 ppb ó 0,2% de la lectura de concentració, el valor més alt (amb filtre Kalman activat)
  • Interfase analògica: 0,5 ppb ó 0,2% del fons escala de la lectura analògica (el valor més alt)
 • Deriva de zero:
  • Dependència temperatura: <0,1 ppb/°C
  • Dependència temps (temperatura constant):
   • <1ppb / 24 h
   • <1ppb / 30 dies
 • Deriva Span:
  • Dependència temperatura: <0,1% /°C
  • Dependència temps (temperatura constant):
   • <0,5% /24h de la lectura concentració
   • <0,5% /30 dies de la lectura de concentració
 • Temps retard: <20 s
 • Temps pujada/baixada,T95: <120s (Kalman actiu)
 • Error linealitat: ±1% del fons escala
 • Precisió: 0,5 ppb ó 1% de la lectura de concentració (el valor superior)
 • Cabal de mostra: aprox. 0,6 l/min
 • Rang temperatura ambient:
  • TUEV: +5°C a +40°C (41°F to 104°F) USEPA : +15°C a +35°C (59°F a 95°).
 • Alimentació:
  • 99 a 132 VAC, 198 a 264 VAC, 47 a 63 Hz
  • Pes: 21,3 Kg (47 lb)
 • Dimensions: (w x h x d) 43,2 cm x 17,8 cm x 64,8 cm
 • Interfase usuari, sortida analògica:
  • Sortida en corrent seleccionable per menú de 0-, 2- i 4- 20 mA (en connector DB50)
  • Sortida en tensió seleccionable mitjançant ponts amb l’opció de targeta E/S 50-pin de 100 mV, 1V, 5 V, i 10 V, amb offset de zero de 0, 5%, o 10% a seleccionar per menú
 • Sortida digital:
  • Port sèrie RS232 per a recollida de dades, control d’estat i control general de l’equip
  • Connector DB50 amb sortides d’estat digitals, control d’usuari i sortides analògiques

© MCV, SA Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies