Mapa Web Contacte English | Español
MCV, SA

Radars meteorològics

Radar meteorològic en banda C, basat en emissor TWT, totalment integrat per MCV a partir de subsistemes d’Applied Systems, Orbit GTS, Ratech i Sigmet

   

Característiques:

Cúpula
 •  8,50 m de diàmetre
 •  Panell en forma de sandvitx tipus A
 •  Màxima atenuació de 0,26 dB en cada sentit
Pedestal
 • Velocitat màxima en acimut de 36°/s
 • Acceleració mínima en acimut de 18°/s2
 • Rang d’elevació entre -2 i +90°
 • Velocitat màxima d'elevació de 12°/s.
 • Exactitud d’orientació igual o millor que 0,1°
Antena
 • 3,80 m de diàmetre, alimentació Offset feed
 • 44 dB de guany
 • Ample de feix de 1,1°
 • Lòbuls secundaris <-32 dB del principal
 • Polarització lineal horitzontal
Transmissor
 • Amplificador coherent basat en TWT
 • Banda C (5600 a 5650 MHz)
 • Potència de pic igual o major que 7500W
 • Amplada de pols configurable de 0,5 a 20 µs
 • PRF entre 200 i 3000 Hz
 • Duty Cycle de 4%
 • Potència mitjana de 300 W
 • Compressió de pols
 • Entrellaçat de polsos (pulse staggering)
 • Refrigerat per aire
Processador  de control del radar
 • Equip de control integrat (BITE)
 • Capaç de monitoritzar diferents senyals d’altres subsistemes com aire condicionat, grup electrogen, SAI, etc. 
 • Utilitat Antena adequada que permet orientar l'antena 
Software Local

El processador local està equipat amb el paquet IRIS Radar que funciona sobre plataforma Linux en PC i que permet entre d'altres funcions:

 • Configurar tasques de radar
 • Executar tasques segons una seqüència determinada.
 • Configurar productes a generar
 • Executar la generació dels productes configurats.
 • Distribució dels productes a les estacions de treball.
 • Pantalla de temps real
 • Pantalla d’animació amb les imatges emmagatzemades
 • Arxiu de dades
 • Manteniment de la base de dades
 • Missatges
 • Overlays

 

Receptor
 • De tipus digital
 • Factor de soroll igual o menor que 1 dB
 • Rang dinàmic igual o menor que 95 dB
 • Freqüència intermèdia de 60 MHz.
 • MDS millor que -113 dBm a 1 µs (depèn de l’amplada del pols)
 • Genera dos canals digitals IF amb mostres de 14 bits cadascun
 • Nombre de cel·les (range bins) igual o major que 2000
 • Resolució de cel·la de 65 m com a mínim
Processador de senyal
 • Reflectivitat no corregida
 • Reflectivitat corregida
 • Velocitat Doppler
 • Amplada espectral
 • La reflectivitat es corregeix amb:
  • Atenuació per efecte del rang
  • Atenuació per la presència d’oxigen
 • La resolució angular és de  1° o millor
 • Algoritme de compressió de polsos. Permet resolució espaial d'1 microsegon amb polsos fins a 20 microsegons de durada amb el què s’obtè la sensibilitat equivalent a un radar amb potència d’emissió 20 vegades superior
 • Velocitat no ambigua igual o millor que 48 m/s entrellaçant polsos
 • Utilitat A-scope
Software del Centre Gestor

Equipat amb el paquet IRIS Anàlisis permet controlar el processador remot com si ens haguéssim desplaçat a l'indret

Funcions principals:

 • Generació de productes meteorològics
 • Control i supervisió del sistema remot
 • Gestió de la informació generada
 • Gestió de les comunicacions i recepció de les dades brutes del radar

Generació de Productes Meteorològics. Com a mínim, s’inclou:

 • PPI: Plan Position Indicator
 • RHI: Range Height Indicator
 • CAPPI: Constant Altitud PPI
 • ETOP:  Echo Top (Z, R)
 • PCAPPI: Pseudo CAPPI
 • XSECT: Vertical Cross Section
 • EBAS: Echo Base (Z, R)
 • TOPS: Echo Top Height
 • MAX: Maximum Reflectivity Display

I els següents productes hidrològics:

 • VIL: Vertically Integrated Liquid
 • RAIN1: Hourly Rain Accumulation
 • RAINN: N-Hour Rain Accumulation
 • SRI: Surface Rainfall Intensity
 • SHR: Surface Hourly Rainfall  


© MCV, SA Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies