Mapa Web Contacte English | Español
MCV, SA

Servei d’Assistència Tècnica

MCV compta amb un Servei d’Assistència Tècnica propi que realitza tasques de manteniment, reparació, verificació i calibració dels instruments de mesura in situ i/o a les instal·lacions de l’empresa.

El servei d’Assistència Tècnica abasta el disseny i la instal·lació completa de xarxes de mesura de la qualitat de l’aire i de l’aigua, estacions meteorològiques, radars meteorològics, incloent cabines, instrumental de mesura, estacions remotes fixes o mòbils, torres meteorològiques i sistemes d’adquisició de dades. 

 L’equip humà del Servei d’Assistència Tècnica de MCV és una de les peces clau de l’empresa, ja que és un equip en formació contínua, qualificat i altament especialitzat que disposa dels mitjans i els recursos tècnics per poder donar una resposta efectiva a les necessitats dels clients. 
 

MCV posa a disposició dels seus clients les instal·lacions, l’equipament i l’assessorament tècnic per tal de donar un servei integral.

MCV ha centrat els seus esforços en desenvolupar una formació permanent, organitzada i personalitzada que permet als seus clients, en tot moment, incorporar les darreres actualitzacions i innovacions.

Les activitats de formació es duen a terme en forma d’assessorament o de cursos i comprenen diferents àmbits com són la utilització, manipulació, calibració d’instrumentació i d’equips, l’assegurament de la qualitat i la seguretat laboral. 

 MCV compta amb un Laboratori de Calibració acreditat per ENAC que dóna suport al Servei d’Assistència Tècnica a través de les calibracions en els camps de cabal i concentració de gasos. A més, el Laboratori de Calibració inclou una vintena de patrons amb traçabilitat a patrons nacionals i internacionals que permeten calibrar els patrons de treball que els tècnics utilitzen en les seves tasques de manteniment preventiu i correctiu d’equips i instrumentació. 

 

L’experiència de MCV l’avala des de l’inici de la seva activitat i la qualitat del servei ofert, durant més de 30 anys, queda certificada per un gran nombre d’organismes, institucions, entitats, empreses i indústries que han contractat els serveis de l’empresa al llarg d’aquest període.

  

 

 


© MCV, SA Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies